Vlasová poradna

Diagnostika a léčba onemocnění vlasů

Zahrnuje vstupní vyšetření s anamnézou, prohlídkou  stavu pokožky kštice i kvality vlasů. Poté následuje základní zařazení do diagnózy (alopecie jizvící/nejizvící, z těchto dále difuzní či ložisková). Na podkladě těchto informací lékař indikuje laboratorní odběry (trakční test, mikroskopické vyšetření  volného konce vlasu, mykologické vyšetření, eventuelně i vyšetření trichogramu, při diagnostických obtížích odběr probatorní excize, základní odběry krve na krevní obraz a diferenciální rozpočet, hladinu železa, hormony štítné žlázy, hladinu testosteronu). Toto vyšetření trvá cca 15 minut. Výsledky vyšetření jsou zpravidla známy při další návštěvě pacienta (cca 6-8týdnů)

Doplňky výživy a vlasová kosmetika

Dle výsledků předchozích vyšetření následuje konzultace klienta s lékařem, návrh možných potravinových doplňku ke zlepšení vlasové kvality či poradenství u již užívaných preparátů.

Kryostimulace

Krátkodobé promražení a následné prokrvení vlasové pokožky při zvýšeném vypadávání vlasů. Pacient dochází zhruba po 3 týdnech na kryostimulační masáž, výkon provádí zaškolená zdravotní sestra. Výkon nehrazený zdravotní pojišťovnou, cena 150,-Kč za každé ošetření.

Aplikace PRP (Platelet Rich Plasma)

Více na www.ilk.cz . Principem je stimulace buněk vlasové pokožky aplikací krevní plasmy pacienta.

Léčba

Na vrcholu pyramidy všech vlasových obtíží stojí problematika léčiv užívaných na recept. Preskripce těchto látek je velmi omezená, ať už se jedná o kortikosteroidy, topické imunomodulátory, antimykotika, antipsoriatika či jiné hormonální preparáty. Preskripci těchto látek určuje vždy lékař a to v omezeném množství tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zneužívání těchto látek a následným nežádoucím účinkům.

Důvody vypadávání vlasů:

  • u žen
    nedostatek železa, poruchy štítné žlázy, nevyvážená strava, hormonální nerovnováha, stres
  • u mužů
    vliv testosteronu, infekce atd

Ordinační hodiny vlasového centra:
čtvrtek 13:00-15:00,  tel.: +420 386 359 113
PK Jih, 6. patro, ordinace MUDr. Rendlové – www.rendlova.cz
ordinace@rendlova.cz
Aplikace plasmy do kštice:
pondělí – Institut lékařské kosmetiky, tel.: +420 387 730 421
PK Jih, přízemí z levého boku budovy – MUDr. Kristlová